WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Procedura dyplomowania
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Procedura dyplomowania
HASŁA IDENTYFIKACYJNE DO PRAC DYPLOMOWYCH

Kwestię te reguluje Zarządzenie nr 6/2019 Dziekana WEFiZ US z dnia 29.10.2019 roku ws. zatwierdzenia haseł identyfikacyjnych prac dyplomowych:

LINK DO ZARZĄDZENIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Kwestie te reguluje Uchwała nr 2/10/2019 Rady Dydaktycznej WEFiZ US ws. procedury dyplomowania studentów

LINK DO UCHWAŁY

Załączniki:

Załącznik nr 1 - strona tytułowa pracy dyplomowej
Załącznik nr 2 - zalecenia formalne
Załącznik nr 3 - oświadczenie studenta, że praca została napisana samodzielnie
Załącznik nr 4 - oświadczenie studenta o zgodności wydruku komputerowego pracy dyplomowej z wersją cyfrową
Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl