WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Moduły na Zarządzaniu
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Moduły na Zarządzaniu
Studenci kierunku "Zarządzanie" mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje:
 • na I stopniu moduł "Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji",
 • na II stopniu moduł "Doskonalenie potencjału pracowników".
Oferta modułu "Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji":
 • Ocenianie pracowników (4 sem. 15 h.) - koordynator: dr Karolina Drela,
 • Planowanie i pozyskiwanie pracowników (4 sem. 15 h.) - koordynator: dr Aneta Sokół,
 • Motywowanie pracowników (5 sem. 15 h.) - koordynator: dr Agnieszka Malkowska,
 • Rozwój pracowników (5 sem. 15 h.) - koordynator: dr Sandra Misiak-Kwit,
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami (6 sem. 15 h.) - koordynator: dr Agnieszka Kwarcińska,
 • Zarządzanie różnorodnością (6 sem. 15 h.) - koordynator: dr Sandra Misiak-Kwit.
Oferta modułu "Doskonalenie potencjału pracowników":
 • Komunikacja interpersonalna (2 sem. 15 h.) - koordynator: dr Agnieszka Malkowska,
 • Konflikty w organizacji (2 sem. 15 h.) - koordynator: dr Karolina Drela,
 • Coaching i mentoring (3 sem. 15 h.) - koordynator: dr Aneta Sokół,
 • Zarządzanie stresem (3 sem. 15 h.) - koordynator: dr Karolina Drela,
 • Controling i audyt personalny (4 sem. 15 h) - koordynator: dr Aneta Sokół.
Polecamy ofertę dydaktyczną do wyboru w naszej Katedrze!

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl