WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Moduły na Zarządzaniu
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Moduły na Zarządzaniu
Studenci kierunku "Zarządzanie" mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje:
 • na I stopniu moduł "Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji",
 • na II stopniu moduł "Doskonalenie potencjału pracowników".
Oferta modułu "Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji":
 • Ocenianie pracowników (4 sem. 15 h.) - koordynator: dr hab. prof. US Patrycja Zwiech,
 • Planowanie i pozyskiwanie pracowników (4 sem. 15 h.) - koordynator: dr hab. prof. US Wojciech Jarecki,
 • Motywowanie pracowników (5 sem. 15 h.) - koordynator: dr Sandra Misiak-Kwit,
 • Rozwój pracowników (5 sem. 15 h.) - koordynator: dr hab. prof. US Marek Kunasz,
 • Zarządzanie relacjami z pracownikami (6 sem. 15 h.) - koordynator: dr Marta Młokosiewicz,
 • Zarządzanie różnorodnością (6 sem. 15 h.) - koordynator: dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka.
Oferta modułu "Doskonalenie potencjału pracowników":
 • Komunikacja interpersonalna (2 sem. 15 h.) - koordynator: dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk,
 • Konflikty w organizacji (2 sem. 15 h.) - koordynator: dr Sandra Misiak-Kwit,
 • Coaching i mentoring (3 sem. 15 h.) - koordynator: dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka,
 • Zarządzanie stresem (3 sem. 15 h.) - koordynator: dr Sandra Misiak-Kwit,
 • Controling i audyt personalny (4 sem. 15 h) - koordynator: dr hab. prof. US Patrycja Zwiech.
Polecamy ofertę dydaktyczną do wyboru w naszej Katedrze!
Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl