WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry |

Hasła do prac
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki
Hasła do prac
opracowano na podstawie Zarządzenia nr 6/2019 Dziekana WEFiZ US z dnia 29.10.2019 roku ws. zatwierdzenia haseł identyfikacyjnych prac dyplomowych:

LINK DO ZARZĄDZENIA

Hasła identyfikacyjne dla prac na kierunku "Zarządzanie":
 • Analiza otoczenia
 • Badania marketingowe
 • Business plan
 • Efektywność kapitału ludzkiego
 • E-marketing
 • Etyka biznesu
 • Etyka zarządzania
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Handel
 • Innowacje
 • Kapitał intelektualny
 • Kapitał społeczny organizacji
 • Komunikacja marketingowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikowanie w organizacji
 • Koncepcje zarządzania
 • Konsumpcja
 • Kultura organizacyjna
 • Marketing
 • Metody doskonalenia jakości
 • Metody zarządzania
 • Motywowanie pracowników
 • Ocenianie pracowników
 • Plan marketingowy
 • Promocja
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Przedsiębiorczość
 • Przywództwo
 • Reklama
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Szkolenia pracowników
 • Teorie organizacji
 • TQM (Kompleksowe zarządzanie jakością)
 • Transfer technologii
 • Zachowania konsumentów
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie kapitałem trwałym
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie międzyorganizacyjne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Zarządzanie różnorodnością
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Zarządzanie technologią
 • Zarządzanie wiekiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zmianą