WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Prowadzone przedmioty
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Prowadzone przedmioty
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim większość swojej oferty dydaktycznej umiejscawia na kierunku Zarządzanie. Prowadzi też w zgodzie ze swoim profilem przedmioty na innych kierunkach na wydziale macierzystym (m.in. Logistyka, Przedsiębiorczość i Inwestycje) oraz innych wydziałach Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym na kierunkach prowadzonych w języku angielskim i niemieckim). W ofercie Katedry znajdują się następujące przedmioty ogólne i kierunkowe:
 • Ekonomia menedżerska,
 • Ergonomia i zarządzanie bezpieczeństwem pracy w organizacji,
 • Etyka zawodowa/biznesu,
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim,
 • Negocjacje,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Współczesne teorie firmy,
 • Zarządzanie procesami,
 • Zarządzanie własnym rozwojem,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi/kapitałem ludzkim,
 • Zarządzanie zmianą.
Katedra także oferuje na kierunku Zarządzanie pakiety przedmiotów przedkładanych studentom I i II stopnia w ramach modułów specjalnościowych do wyboru. Studenci kierunku mogą dokonać wyboru trzech z czterech oferowanych modułów przedmiotów realizowanych na I stopniu począwszy od czwartego semestru (w łącznym wymiarze 90 h.) a na drugim stopniu począwszy od drugiego semestru (w łącznym wymiarze 75 h.).

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim oferuje:
 • na I stopniu moduł "Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji",
 • na II stopniu moduł "Doskonalenie potencjału pracowników".
Oferta modułów
Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl