WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Prowadzone przedmioty
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Prowadzone przedmioty
 • Ekonomia menedżerska
 • Ergonomia i zarządzanie bezpieczeństwem pracy w organizacji
 • Etyka biznesu
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Negocjacje
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Psychologia zarządzania
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Współczesne teorie firmy
 • Zarządzanie własnym rozwojem
 • Zarządzanie zmianą
Aktualne konferencje
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
14-16.10.2020 r.

Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania
20.11.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl