WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencja Kapitał ludzki 2022 | 

Konferencje aktualne
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki 2022
Konferencje aktualne


Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Uniwersytecie Szczecińskim

ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV Konferencji Naukowej

"Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna"


Międzyzdroje, 18-20.05.2022 r.


Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowisk naukowych oraz biznesowych, z różnych dziedzin, które łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego.

Dotychczas Konferencja integrowała przedstawicieli świata nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Jednakże od bieżącej edycji, dostrzegając na bazie naszych doświadczeń duży potencjał interdyscyplinarny, postanowiliśmy rozszerzyć zakres tematyczny Konferencji na większość subdyscyplin z różnych obszarów naukowych, które może łączyć szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego (poza zarządzaniem zasobami ludzkimi i ekonomią pracy także psychologia pracy, socjologia pracy, pedagogika pracy, ergonomia, etyka biznesu). Taka Konferencja może stać się okazją do bliższego poznania się środowisk, które zapewne z odmiennych punktów widzenia, ale koncentrują się na badaniu podobnych kategorii analitycznych. To wydaje się unikalny walor naszego przedsięwzięcia organizacyjnego i naukowego.

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim. Jesteśmy przekonani, że Konferencja stworzy dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesie wymierne efekty w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego.Strona www: http://konferencjakzkl.pl/

Kontakt e-mail: konferencja.kzkl@usz.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy: Wypełnij formularz!


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl