WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Aktualności
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Aktualności
Zakres tematyczny seminarium

2020-01-08

W witrynie zaprezentowano zakres tematyczny seminariów proponowanych przez pracowników Katedry!Nowy rok akademicki

2019-10-01

Witamy w kolejnym roku akademickim!Aktualne konferencje
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa zarządzania i ekonomii
14-16.10.2020 r.

Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania
20.11.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl