WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Zarządzanie jakością
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Zarządzanie jakością
IV Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 29.03.2019 r.

Data - zgłoszenia: 17.01.2019, przesłania referatu: 28.02.2019, wniesienia opłaty: 28.02.2019
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


I Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 20.05.2016 r.

Data - zgłoszenia: 10.03.2016, przesłania referatu: 10.03.2016, wniesienia opłaty: 10.03.2016
Cena opcji uczestnictwa: od 300 zł do 300 zł, publikacji: 300 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 12.05.2017 r.

Data - zgłoszenia: 31.03.2017, przesłania referatu: 31.03.2017, wniesienia opłaty: 31.03.2017
Cena opcji uczestnictwa: od 400 zł do 400 zł, publikacji: 400 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


III Konferencja z cyklu 'Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania', Szczecin, 11.05.2018 r.

Data - zgłoszenia: 31.03.2018, przesłania referatu: 31.03.2018, wniesienia opłaty: 31.03.2018
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: 400 zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://procesy.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@procesy.kzkl.eu


Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl