WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

CSR
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
CSR
IV Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 19-20.06.2020 r.

Data - zgłoszenia: 31.03.2020, przesłania referatu: 30.05.2020, wniesienia opłaty: 10.05.2020
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 15-16.06.2018 r.

Data - zgłoszenia: 10.05.2018, przesłania referatu: 27.05.2018, wniesienia opłaty: 15.05.2018
Cena opcji uczestnictwa: od 500 zł do 850 zł, publikacji: 600 zł, Nocleg: nie, Publikacja: artykuł w czasopiśmie "Marketing i Rynek" (9 pkt. MNiSW)

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


III Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 14.06.2019 r.

Data - zgłoszenia: 10.12.2018, przesłania referatu: 31.03.2019, wniesienia opłaty: 31.03.2019
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja:

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


I Konferencja z cyklu 'Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii', Szczecin, 09.06.2017 r.

Data - zgłoszenia: 30.04.2017, przesłania referatu: 10.05.2017, wniesienia opłaty: 25.05.2017
Cena opcji uczestnictwa: od 450 zł do 700 zł, publikacji: 600 zł, Nocleg: nie, Publikacja: artykuł w czasopiśmie "Marketing i Rynek" (9 pkt. MNiSW)

strona www: http://csr.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@csr.kzkl.eu


Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl