WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Wyzwania
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Wyzwania
IV Konferencja z cyklu 'Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku', Szczecin, 22.11.2019 r.

Data - zgłoszenia: 30.06.2019, przesłania referatu: 20.09.2019, wniesienia opłaty: 20.09.2019
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: , Publikacja:

strona www: http://wyzwania.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu


II Konferencja z cyklu 'Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku', Szczecin, 17.03.2017 r.

Data - zgłoszenia: 03.03.2017, przesłania referatu: 03.03.2017, wniesienia opłaty: 03.03.2017
Cena opcji uczestnictwa: od 250 zł do 250 zł, publikacji: 250 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://wyzwania.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu


III Konferencja z cyklu 'Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku', Szczecin, 16.03.2018 r.

Data - zgłoszenia: 28.02.2018, przesłania referatu: 02.03.2018, wniesienia opłaty: 02.03.2018
Cena opcji uczestnictwa: od 250 zł do 250 zł, publikacji: 250 zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://wyzwania.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu


I Konferencja z cyklu 'Wyzwania dla gospodarek i organizacji w XXI wieku', Szczecin, 09.12.2016 r.

Data - zgłoszenia: 30.11.2016, przesłania referatu: , wniesienia opłaty: 04.12.2016
Cena opcji uczestnictwa: od zł do zł, publikacji: zł, Nocleg: nie, Publikacja: recenzowana monografia

strona www: http://wyzwania.kzkl.eu/, e-mail: kontakt@wyzwania.kzkl.eu


Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl