WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Najważniejsze publikacje
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Najważniejsze publikacje
Monografia: Aktywizacja zawodowa i badawcza członków Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W.Jarecki, M.Kunasz, W.Skoczylas

Volumina, Szczecin 2018.
Monografia: BPM vs. HRM

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: CSR - społeczny wymiar działalności biznesowej

E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Volumina, Szczecin 2014.
Monografia: Gospodarowanie kapitałem ludzkim

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2010.
Monografia: Instrumentarium zarządzania procesowego

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Kapitał ludzki w gospodarce i organizacji

K.Włodarczyk (red.)

Volumina, Szczecin 2015.
Monografia: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy

W.Jarecki (red.)

Volumina, Szczecin 2012.
Monografia: Makro- i mikroekonomiczne aspekty kształtowania kapitału ludzkiego

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2013.
Monografia: Orientacja procesowa w zastosowaniach

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2018.
Monografia: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami

P.Zwiech (red.)

Zapol, Szczecin 2016.
Monografia: Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2013.
Monografia: Pracownik na rynku pracy i w organizacji. Wymiar globalny i regionalny

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2014.
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym

M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.
Monografia: Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

W.Jarecki, M.Kunasz, E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech

Economicus, Szczecin 2013.
Monografia: Procesy w organizacji - wybrane aspekty

E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Zapol, Szczecin 2016.
Monografia: Rozwiązania procesowe - analiza wielowymiarowa

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku

P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: Społeczne aspekty zarządzania procesami

E.Mazur-Wierzbicka, P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: Uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji

P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji

M.Kunasz, P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2016.
Monografia: Współczesne problemy kadrowe

W.Jarecki (red.)

Economicus, Szczecin 2013.
Monografia: Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw - wybrane aspekty

P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Monografia: Wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji i społeczeństwie

M.Kunasz (red.)

Volumina, Szczecin 2012.
Monografia: Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu

E.Mazur-Wierzbicka (red.)

Volumina, Szczecin 2013.
Monografia: Zarządzanie procesami

M.Kunasz

Economicus, Szczecin 2010.
Monografia: Zarządzanie procesowe w studiach przypadków

P.Zwiech (red.)

Volumina, Szczecin 2017.
Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl