WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

Pracownicy Katedry
O Katedrze
Aktualności
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
Pracownicy Katedry
dr hab. prof. US Marek Kunasz
dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
dr hab. prof. US Katarzyna Włodarczyk
dr hab.prof. US Patrycja Zwiech
dr Karolina Drela
dr Magdalena Kogut-Jaworska
dr Agnieszka Kwarcińska
dr Agnieszka Malkowska
dr Sandra Misiak-Kwit
dr Marta Młokosiewicz
dr Aneta Sokół
Aktualne konferencje

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl