WWW.KZKL.EUKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry | Konferencje aktualne | 

dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
O Katedrze
Aktualności
Historia Katedry
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Promotorzy !
Hasła do prac
Procedura dyplomowania
Pytania na egzamin
Konferencje
Konferencje aktualne
Konferencje archiwalne
Wszystkie konferencje
Cykle konferencyjne
Kapitał ludzki
Zarządzanie jakością
Wyzwania
CSR
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
Pokój: C619
Telefon: (91) 444-
E-mail: ewa.mazur-wierzbicka@usz.edu.pl
Zainteresowania naukowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zrównoważony rozwój, zarządzanie różnorodnością, kompetencje menedżerskie (twarde i miękkie), komunikowanie w organizacji (komunikacja interpersonalna, komunikacja wewnętrzna), zarządzanie zmianą w organizacji, coaching.
Aktualne konferencje
Zarządzanie jakością w organizacji - trendy i wyzwania
20.11.2020 r.


Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl