WWW.KZKL.EU
Moduły na Zarządzaniu | Promotorzy | Pracownicy Katedry |

Pracownicy Katedry
O Katedrze
Rys historyczny
Pracownicy Katedry
Nauka
Zainteresowania naukowe
Najważniejsze publikacje
Projekty naukowe
Współpraca zagraniczna
Współpraca z otoczeniem
Dydaktyka
Prowadzone przedmioty
Moduły na Zarządzaniu
Seminarium
Szkoła Doktorska
Promotorzy
Procedura dyplomowania
Hasła do prac
Pytania na egzamin
Konferencje
Organizacja konferencji
Konferencja Kapitał ludzki
Pracownicy Katedry
dr hab. prof. US Marek Kunasz - kierownik Katedry
dr hab. prof. US Wojciech Jarecki
dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka
dr hab. prof. US Patrycja Zwiech
dr Karolina Drela
dr Magdalena Kogut-Jaworska
dr Agnieszka Kwarcińska
dr Agnieszka Malkowska
dr Marta Młokosiewicz
dr Alicja Nerć-Pełka
dr Jarosław Poteralski
dr Aneta Sokół
mgr Martyna Kostrzewska
mgr Ewelina Konarska-Michalczyk